JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов


اینکه جایگاه زمین ،در فضا چنان هوشیارانه مهندسی شده است که امکان حیات را بر روی آن ممکن ساخته است به طوریکه اگر کمی به خورشید نزدیکتر و یا دورتر بود زندگی بر روی آن از محالات بود و یا محافظت از موجودات در برابر اشعه های کیهانی ، توسط اتمسفر !!! و یا نظم موجود بین حرکت کرات آسمانی به طوریکه میلیونها سال است هر یک روی مدار خودش در چرخش است !!! اینکه میلیونها سال است هر روز خورشید از شرق طلوع می کند و در غرب ،غروب می کند!!!!یا نیروی جاذبه زمین که اتمسفر را اطراف زمین حفظ می کند و باعث تسهیل زندگی بر روی زمین شده است!!!  ویا تشکیل ابر ،بوسیله گرمای خورشید و آب دریاها و اقیانوسها  وبارش برف و باران !!! و یا وجود باد که باعث میشود ابرها به حرکت در بیایند و باران در همه نقاط ببارد اگر باد نبود ابرها در بالای دریاها واقیانوسها می باریدند !!!یا شگفتی های بدن موجودات زنده ، مانند طراحی خارق العاده بدن پرندگان برای پرواز که به آنها این امکان را میدهد که بر خلاف نیروی جاذبه زمین به سمت بالا پرواز کنند که همین خلقت شگفت انگیز الهامی بود برای انسان که هواپیما را بسازد !!!
و یا شگفتی های بدن انسان !! اینکه انسان بوسیله ریه هایش به راحتی اکسیژن را از میان گازهای متعددی که در هوا وجود دارد میگیرد واین گاز از راه کیسه های هوایی در ششها ، وارد رگهای خونی شده و در خون حل میشود و به وسیله گلبولهای قرمز با جریان خون میرود و به تک تک سلولهای بدن میرسد و در سلولها با مولکولهای غذاها ترکیب شده و انرژی  غذاها  را آزاد میکند!!! اینکه تنفس  و ضربان قلب از بدو تولد تا زمان مرگ بی وقفه ادامه می یابند !!!  و ...............................................
شگفتی های جهان هستی بی پایان است .تمام اینها مؤید وجود نیرویی خارق العاده ای است که خالق جهان هستی است و آن کسی نیست جز خدای یکتا و بی همتا !!!!
یقین:پس از اینکه پی به وجود خالق بی همتا بردیم چیزی که اهمیت ویژه دارد اعتقاد به این حقیقتِ محض است که یقین داشته باشیم خدایی بی همتا هر لحظه بر جهان هستی نظارت دارد و به تمام امور احاطه کامل دارد و از تمام وقایع باخبر است و هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه او با خبر باشد.
یکی از قوانین مهم هستی که پروردگار عالمیان جاری ساخته است قانون علت و معلولی است ، هر رویدادی علتی دارد و هیچ اتفاقی بدون علت روی نمیدهد (مگر معجزات الهی در هر جا که او لازم بداند) وخداوند از تمام  روابط علت و معلولی آگاه است بنابراین هر عملی که از هر فردی سر میزند  ریشه در عللی دارد که در درون فرد قرار دارد اکثر رفتارهای انسان ناشی از نظام باورهای اوست مگر رفتارهای سطحی و ساختگی که شخص بدون باور قلبی از خود بروز میدهد .
آنچه در اینجا حایز اهمیت است این است که بدانیم خداوند در هر لحظه نظاره گرِ ماست واز نیات قلبی ما در همه امور آگاه است، با دانستن این موضوع به اهمیت مراقبت از افکار،کردار،گفتار و احساسات خود در تمام لحظات شبانه روز پی می بریم.
نتیجه اینکه ما همواره در دیدرس خداوند هستیم و باید بسیار مراقب اعمال و افکار و گفتار خود باشیم.
افسانه دارقدسی

logo-samandehi