JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов

طبق قانون جذب انسان باید همیشه احساس خوبی داشته باشد تا بتواند چیزهای خوب را جذب کند. بنابراین باید در هر لحظه از خود سوال کنید من اکنون چه احساسی دارم؟ آیا احساس خوبی دارم؟ در صورتی که احساس خوبی نداشتید سریع با یک فکر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند تجسم یک منظره از طبیعت یا تجسم خندة طفلی و یا با یک محرک خارجی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند خوردن چیزی که دوست دارید احساس خود را تغییر دهید.

بالاترین درجه احساس مطلوب در جذب خواسته‌‌ها، احساس عشق است، عشق فطری و قلبی در سایة الطاف پروردگار به آنچه که قلباً و فطرتاً ‌می‌خواهی. هرگاه به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این مقام و مرحله رسیدی خدا تمام اسباب، عوامل و افراد را چنان تغییر میدهد که زودتر خواستة  فطری و قلبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات را جذب کنی.
کسانی که از اول صبح احساس خوبی ندارند و کج خُلقی ‌می‌کنند تا پایان روز چیزهایی را جذب ‌می‌کنند که موجب تشدید‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این حالت ‌می‌شود.
یکی از عواملی که موجب‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایجاد احساس ناخوشایند ‌می‌شود ارتکاب به گناه است.
کسی که دروغ ‌می‌گوید، از دیگران بدگویی ‌می‌کند و به هم نوعش ظلم ‌می‌کند و به او آزار و اذیت میرساند، دیگران را مسخره ‌می‌کند، حق دیگران را پایمال ‌می‌کند و نعمات خدا را قدر نمی‌داند و ..... به نظر شما‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این افراد ‌می‌توانند احساس خوبی داشته باشند؟ مسلماً نه!
بنابراین باید سعی کرد انسان خوب و مثبتی بود. یکی از کارهایی که در انسان احساس رضایتمندی فوق‌العاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایجاد ‌می‌کند کمک به هم نوع و بخشش است که‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این خود علاوه بر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایجاد احساس خوب، جذب موارد مشابه و فزونی نعمت را به سمت شخص نیز به همراه دارد.
کسی که ظلم ‌می‌کند، روزی به خودش ظلم خواهد شد. کسی که دروغ بگوید ،دروغ ‌می‌شنود. کسی که بدگویی دیگران را بکند، بدگوییش را ‌می‌کنند.
کسی که دیگران را مسخره کند، مسخره‌‌اش ‌می‌کنند، کسی که قدر نعمت‌‌ها را نداند نعمت‌‌هایش کم ‌می‌شود 
تو خود نیکی کن و در دجله‌‌‌‌‌‌انداز                کـه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایزد در بـیابـانـت دهـد باز
 شکر نـعمت، نعمتـت افزون کند              کفر ، نعمت از کفت بیرون کند
دنیا پژواک افکار، احساس، رفتار و سخنان ما به سوی خود ماست.
بنابراین باید همواره مراقب افکار، احساس، رفتار و سخنان خود باشیم.
با این اوصاف باید سعی کنید هر روز صبح که از خواب بیدار میشوید و چشمهایتان را باز ‌می‌کنید با لبخند به اطراف نگاه کنید و بگویید خدا را شکر ‌می‌کنم که بار دیگر از خواب بیدار شدم و ‌‌امروز را ‌می‌بینم.
سعی کنید نعمت‌‌هایی را که در اختیار دارید مرور کنید و برای تک تک آنها شکرگزاری کنید و از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اینکه‌‌ امروز از انجام هر گونه گناهی پاک و مبرا هستید و به افراد زیادی کمک خواهید کرد پیشاپیش سپاسگزاری کنید.
اگر در طی روز کسی شما را مورد بی‌مهری و آزار قرار داد به جای عصبانیت، او را از صمیمم قلب ببخشید و برایش آرزوهای خوب کنید. اگر کسی قصد بد گویی دیگری را داشت به او اجازه‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این کار را ندهید و سریع موضوع را عوض کنید و بگویید غیبت کار پسندیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نیست. اگر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتوبوس دیر‌‌آمد اجازه ندهید‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این موضوع منجر به خراب‌شدن کل روزتان شود با خود بگویید حکمت و مصلحت من در آن بوده است، زیرا اگر همین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتفاق ساده موجب‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایجاد احساس بد در شما شود شما تا پایان روز زنجیروار تمام حوادث و وقایع ناخوشایند را جذب خواهید کرد . بنابراین هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتفاق ناخوشایندی را حکمت و مصلحت بنامید و سریع مسیر ذهن و فکرتان را از آن موضوع منحرف کنید و یک فکر خوشایند جایگزینش کنید. با‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این شرایط شما در مسیر درست خواهید بود و هوشیارانه از ارتکاب به گناه مصون خواهید بود چون اکنون دیگر ‌می‌دانید که ارتکاب به گناه احساس ناخوشایند‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایجاد میکند.حال شاید بگویید من اکنون از ارتکاب به گناه مصونم ولی گناهان گذشته‌‌ام آزارم ‌می‌دهد، نگران نباشید پروردگار عالمیان بسیار مهربان و توبه‌پذیر است و درِ توبه همیشه باز است.
با توبه گوهر وجودی خویش را پالایش کنید و با تکرار عبارت استغفرالله یا خدایا مرا ببخش و دوری از هر گناه و ادای حقی که ضایع کرده اید، سعادت خودتان را بیمه کنید.
 توبه ودوری از گناه ،آرامش وصف‌ناپذیری به انسان ‌می‌دهد.

دوستدارت افسانه دارقدسی

logo-samandehi