JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов

 همه مردم ثروتمند شدن را دوست دارند،همه خانه های بزرگ  و اتومبیلهای مدل بالا را دوست دارند ،همه دوست دارند به مسافرتهای رویایی بروند.در حالیکه اکثر مردم به سختی کار میکنند اما آنطور که باید و شاید از امکانات رفاهی برخودار نیستند و عده قلیلی هستند که از تمام امکانات رفاهی برخوردارند .حدود95%مردم جهان دسته اول و5%نیز دسته دوم را تشکیل میدهند. 

    تفاوت این دو دسته در چیست؟بسیاری از مردم عادی معتقدند که دسته دوم خوش شانس هستند، در صورتیکه اصلاً اینطور نیست اصطلاحی به نامِ"خوش شانسی"  تَوَهمی بیش نیست. هیچ چیز در جهان اتفاقی نیست.همه چیز تابع نظم و قانون است.درجهانِ هستی، بی نظمی و شانس جایی ندارد. خداوند ،ناظمِ مطلق است و نظم وقانون را بر تمام عرصه های جهانِ هستی گسترانده است . علتِ تفاوتِ میان نتایجی که مردم از سعی و تلاش خود میگیرند چیزی نیست جز نظامِ باورهایشان.همة ما ،نانِ باورهایمان را میخوریم!!! 95%مردم باورهای محدودکننده ای دارند که مانع پیشرفت آنها میگردد این باورها عبارتند از :من نمیتوانم،من از عهده این کار بر نمیایم،این کار غیرممکن است،امکانات کافی در اختیارم  نیست، سرمایه ندارم ، پارتی ندارم ،من شانس ندارم به دریا هم بروم خشک می شود ،شرایط جور نیست، اوضاع بازار خراب است، دست توی بازار زیاد است و به من راه نمی دهند ،پول درآوردن سخت است، پول و ثروت  کم است و به همه نمیرسد ، پدرم برایم کاری نکرده است ، دولت فکری به حال ما نمی کند و...........تمام این باورها خیالی بیش نیست چه بسیار افرادی که در اوج رکود اقتصادیِ یک کشور ،آب توی دلشان تکان نمیخورد  و کارو کاسبیشان همچون قبل برقرار است. در عوض 5%از مردم ، باورهایی دارند که آنها را بر تمام سختیها و مشکلات چیره می گردانند، این گروه باور دارند که می توانند به هر چه که می خواهند برسند .آنها معتقدند که پول وثروت در جهان فراوان است و بیش از نیاز همه مردم پول هست و هر کس درخواست کند، دریافت میکند .                                                                                          نقش باورها در زندگی انسان بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد .باورهای ذهنی در ضمیرناخودآگاه ، سرنوشت و زندگی ما را رقم میزنند .ضمیرناخودآگاه  از طریق هوش لایتناهی ، با تمام موجودات و امکانات جهان هستی (کائنات) در ارتباط است.نحوه پاسخگوییِ  جهان به رفتارهای شخص فقط و فقط بستگی به باورهای ضمیرناخودآگاه دارد. واکنشهای جهان  هستی ، شرایط و وقایعی را رقم میزنند که باورها ، بیش از پیش ،تأیید و تثبیت شوند . هر رویدادی که بخواهد به باورها خدشه وارد کند، به شدت سرکوب و دفع می شوند.                                                                                                     حال به خوبی میتوان فهمید که چرا بیشتر مردم ، با وجود کار و تلاش فراوان به جایی نمیرسند و  عده کمی ، روز به روز از امکانات بیشتری برخودار میشوند .                                                                   آیا میتوان باورهای ضمیرناخودآگاه را تغییر داد ؟؟بله میتوان ولی نه به سرعت ، زیرا نظام باورها از کودکی (تاسنین8الی9سالگی)  شکل گرفته و سالهاست که تأیید و تثبیت شده است، درست مانند دانه ای که از 9 سالگی کاشته ایم و سالهاست آنرا  آبیاری کرده و پرورشش داده ایم و تبدیل به یک درخت تنومند شده است .بنابراین تغییر یک شبه باورها امکان پذیر نیست .                                  تغییر باورها ، مستلزم یک برنامة  منظم ، پیگیر و زمان بَر است و همه میتوانند باورهایشان را تغییر دهند .
افسانه دارقدسی

logo-samandehi