JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов

یک از باورهای غلط مردم این است که غمگین بودن نوعی فضیلت است و باعث نزدیک شدن انسان به خداوند میشود در صورتیکه در هیچ جای قرآن چنین چیزی وجود ندارد و در عوض قرآن در آیات بسیاری به انسان توصیه اکید به شادی و سرور کرده است و همیشه انسان را از غم واندوه  بازداشته است و از انسان خواسته است بابت چیزی که از دست داده است محزون و غمگین نباشد.

در آیه 153سوره بقره که بعد از شکست مسلمانان در جنگ احد نازل شد خداوند می فرماید:بخاطر آورید وقتی از کوه بالا میرفتید و به عقب ماندگان نگاه نمیکردید اندوهها را یکی پس از دیگری به شما جزا داد وغمی بر غم شما افزود به خاطر آن بود که دیگر نه برای از دست رفتن غنائم ،غمگین شوید و نه به خاطر مصیبتهایی که بر شما وارد می گردد و خداوند از آنچه انجام میدهید آگاه است.
همانطور که مشاهده میشود اگر غمگین شویم، غم ما افزوده میشود و به هیچ قیمتی نباید غمگین شد (نه برای از دست دادن چیزی و نه حتی زمانیکه مصیبتی بر ما وارد میشود )
غم واندوه در آیاتی چند منع شده است و در آیاتی توصیه به شادی و سرور شده است.
سوره یونس 64-62:آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی و هیچ حسرتی و اندوهی در دل آنان نیست آنانکه اهل ایمان و خدا ترسند آنان را پیوسته سرور و بشارت است در حیات دنیا و هم در آخرت.سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست.
سوره یونس  58-57:ای مردم اندرز از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی است برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی است برای مومنان بگو باید به فضل و رحمت خدا خوشحال باشند که این از تمام آنچه گردآوری کرده اند بهتر است.
همانطور که مشاهده میشود غم و اندوه به شدت مذموم شمرده شده است و غم به دنبال خود غم بیشتری میاورد و شادی با خود شادی میاورد .بنابراین از این پس شاد باشید وبه هیچ قیمتی غم و اندوه را به دل راه ندهید.شادی و امید به رحمت و قدرت خداوند به انسان،همواره جانی تازه میدهد.

افسانه دارقدسی      

logo-samandehi