JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов

کسب موفقیت خواسته تمام افرادی است که در زمینه های مختلف فعالیت میکنند اما همه به آن دست نمی یابند برای پیمودن پله های موفقیت رعایت اصولی الزامی است که در اینجا به اختصار به هریک اشاره ای میکنیم:


1-گام اول شناخت خداست و اینکه بپذیریم تنها نیروی قادر و توانا در جهان اوست .خداست که به کل جهان هستی ،اعم از افراد، اشیاء ، وقایع و ....احاطه کامل دارد وبرای تمام امور ، قوانین و سنتهای خاصی را وضع نموده است و کل جهان هستی ملزم به رعایت آنها میباشند. چنانچه هر عنصری بخواهد خلاف قوانین الهی ، حرکتی انجام دهد، محکوم به شکست و فناست .
2- دومین گام شناخت خود است. هیچ موفقیتی بدون خودشناسی محقق نمیشود .هر کس باید  دریابد ، که خداوند برای رسیدن او به موفقیت ، چه استعدادهایی را به او هدیه داده است. بهره برداری و به کار گیری این استعدادهای خدا دادی متضمن خوشبختی و موفقیت انسان است . هدف خداوند از آفرینش انسان ، خلیفة الهی او بوده است یعنی انسان جانشین خدا بر روی زمین است و خداوند به هر انسانی تواناییهایی عطا کرده است که او را تا درجه کبریایی ارتقا میدهد و نیز در روی زمین او را به مدارج عالی از موفقیت و فراوانی می رساند. بسیاری از افراد بدون توجه به استعدادهای خود در راههایی قدم میگذارند که خارج از توانِ آنهاست  و این خود موجبات شکست و ناامیدی را در آنها فراهم میسازد . وظیفه هر یک از ما این است که تواناییهای خود را شناخته و با توجه به آنها ، فعالیت و کسب و کاری را بدست بگیریم و با توکل به خدا و درخواست یاری از او وبا توجه به قوانین الهی پیش برویم .با این رَوَند بی شک موفقیت و فراوانی در تمام جنبه های زیبای زندگی و نیز عاقبت به خیری در جهان و آخرت از آنِ ما میشود البته نباید فراموش کرد حتی در این مسیر هم خدا درجه ایمان را می آزماید و بُرد با کسانی است که صابرند و بدون اینکه ناامید شوند صبر پیشه میکنند.صبر با تحمل فرق دارد ، تحمل همراه با درد و رنج است ولی صبر با امید همراه است .صابران هرگز خم به ابرو نمی آورند و همیشه و در هر شرایطی گشاده رو ، شاد و امیدوار هستند.

سوره بقره آیات 157-155:                                                                                                                       

و البته شمارا به سختی ها چون ترس و گرسنگی و نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم وبشارت و مژدة آسایش از آن سختی ها ،صابرانراست.آنانکه چون به حادثه سخت و ناگوار دچار شوند صبوری پیش گرفته ،گویند ما به فرمان خدا آمده و به سوی او رجوع خواهیم کرد .آن گروهند مخصوصِ درود و الطاف الهی و رحمتِ خاصِ خداوند ،و آنها به راستی هدایت یافتگانند. 
3- سومین گام درک درست قوانین و سنتهای الهی در حوزه کاریِ خود است .یکی از قوانینِ موفقیت ، قانون تکامل است یعنی هیچ موفقیتی یک شبه حاصل نمیشود هر کاری مراحل و پله هایی دارد که باید یکی یکی پیمود ،ولی اکثر مردم از همان روز اول میخواهند پشت میز بنشینند و رئیس باشند و حقوقهای آنچنانی میخواهند. کسانیکه به دنبال یک فرمول یا معجونی هستند که یک شبه به همه چیز برسند سخت در اشتباهند . تمام  تاجرانِ موفق از دستفروشی  و کارهای رده پایین شروع  کرده اند اما همه دستفروشها هم تاجر نشده اند. برداشتنِ  قدمهای کوچک و پی درپی و از دست ندادن امید و یقین به کسب موفقیت ، صبر و جسارت خاص خود را دارد .عده ای با اولین شکست،واپس می زنند و دست از تلاش  بر میدارند اینها هیچوقت به جایی  نمی رسند!!!
4-گام چهارم تلاش پیگیر و بی وقفه  فقط  در راستای تواناییهای فردی است. کسانیکه تواناییهای خود را نادیده گرفته و هَرَزگاهی به امور مختلف پرداخته و سپس هریک را رها کرده و به سراغ کار دیگری میروند ، با این کار فقط نیرو وتوان خود را هدر میدهند. طبق قانون تکامل هر کس باید یک حوزه فعالیتی را با توجه به استعداد و توانایش ،انتخاب کرده و پله های موفقیت را یکی یکی بالا برود. اینکه شخصی در امور مختلف فقط چند پله را بالا برود کاری بس بیهوده است این درست مانند این می ماند که نردبانهای متعددی مقابل شخص باشد و او از همه نردبانها دو یا سه پله بالا رفته و سپس پایین بیاید ، مسلماً با این کار او هرگز به بالای هیچیک از نردبانهای موفقیت نخواهد رسید.
5- گام پنجم یقین به دست یافتن به موفقیت است. شخصی که خداوند و قوانین و سنتهای او را شناخت و نیز به خودشناسی و کشف استعدادهای خویش نائل گردید و در همان حوزه، فعالیتی را با عشق و علاقه  بدست گرفت وبه این یقین و باور رسید که موفق میشود،  بی شک موفقیت، از آنِ  اوست  و هیچ سختی و شکستی او را در مسیرش مردد نمیکند بارها شکست میخورد  و هر بار قوی تر از قبل بر می خیزد و هرگز ایمان و یقین خود را از دست نمیدهد و هر روز خود را می بیند که به موفقیت رسیده است و با عشق و تلاش بیشتر به جلو پیش میرود.

logo-samandehi