JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов

بسیاری از مردم بر این عقیده اند که سرنوشتشان از قبل نوشته شده است و خود هیچ نقشی در آن ندارند این گروه شامل افرادی است که در زندگی شرایط نامناسبی دارند و اکثراً به اصطلاح نگون بخت و به قولی بدبخت هستند آنها معتقدند که از همان بدو تولد با بدبختی به دنیا آمده اند.

گروهی دیگر که آنها نیز اکثراً از اوضاع مساعدی در زندگی برخوردار نیستند ، شرایط محیط، اوضاع بد روزگار ،بی کفایتی مسئولان دولتی ، پدر و مادر و اطرافیان را مسئول اوضاع خویش می دانند،اینها  نیزعقیده دارند که در تعیین سرنوشت خود هیچ نقشی نداشته اند.

با کمی تأمل و دقت به خوبی به بی اساس بودن افکار آنها پی می بریم.

ما همه به وجود خالقی توانمند معتقدیم و می دانیم خداوند عالمیان این جهان را بیهوده نیافریده است ونیز میدانیم خداوند نظم را بر جهان حاکم فرموده است وبه حقانیت قرآن و سایر کتب آسمانی اذعان داریم . قرآن، بارها و بارها خبر از روز حساب ، پاداش ، کیفر ، وجود بهشت و جهنم در آخرت را داده است به علاوه همه ما میدانیم که خداوند هر گز در حق کسی ظلم نمیکند و او عادل است .با توجه به این حقایق به خوبی روشن و آشکار است که هر کس مسئولِ وضع و زندگی خود است. با عادل بودن خداوند و وجود بهشت و جهنم ، تئوریِ سرنوشت از پیش تعیین شده منتفی و ملغی میشود .یعنی اگر ما در چگونگی سرنوشت خود نقشی نداشتیم با توجه به عدالت خداوند دیگر نیازی به بازخواست و سوال نبود و بهشت و جهنمی هم لازم نبود ،پس با وجود بهشت و جهنم و اینکه باید در مورد اعمالمان پاسخگو باشیم به خوبی پی می بریم که خودمان  سرنوشت را رقم میزنیم .اگر انسان در سرنوشت خود نقشی نداشت ، عده ای به خاطر سرنوشت خوبی که نصیبشان شده بود بی هیچ تلاشی به بهشت می رفتند و عده ای هم به دلیل سرنوشت شومی که قسمت آنها بوده است به جهنم میرفتند ، این سرانجام ها ، با عدلِ خداوند در تضاد بودند .بنابراین باید به شدت بپذیریم که در هر شرایطی که هستیم خود مسئول وضع موجود هستیم و اگر از شرایط ناراضی هستیم بر ماست که در راه تحول و بهبودی اوضاع گام برداریم و حرکت را آغاز کنیم.

سوره رعدآیه11:  خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملّتی) را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.

سوره آل عمران آیه 182: اين [عقوبت] به خاطر كار و كردار پيشين شماست [و گر نه] خداوند هرگز به بندگان [خود] ظلم نمیکند.

بنابراین انسان موجودی است دارای اختیار و هیچ جبری بر او حاکم نیست او موجودی پاسخگوست و در باره آنچه انجام میدهد مورد سوال واقع میگردد ، پس اگر چنین است و هر کس سرنوشت خود را می سازد ،چرا میان اوضاع زندگی مردم تفاوتهای فاحشی وجود دارد ؟؟

هیچکس خواهان فقر و بدبختی نیست انسان فطرتاً به دنبال کمال و خوشبختی است ، پس چگونه است که عده کثیری از مردم در بدبختی و فلاکت دست و پا می زنند و هرگز روی خوشبختی را نمی بینند ؟؟ پاسخ این سوال را می توانید در قسمت مربوط به ضمیرخودآگاه و ضمیرناخودآگاه  مشاهده کنید.خداوند مهربان در ما تمام ابزارهای لازم برای خوشبختی را نهاده است و این ماییم که باید این ابزارها را کشف کرده و نهایتِ بهره را ببریم. همه می توانند یک زندگی عالی برای خود بسازند. لازمة این کار، ابتدا خداشناسی سپس خودشناسی ، تلاش و صبر و درخواست  از خداوند و ایمان به اجابت است.(ادعونی استجب لکم :بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را !!!)

logo-samandehi