JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов

قرآن و قانون جذب

پس از مطالعات زیادی که داشتم و متوجه شدم دعا و قانون جذب دارای مراحل یکسانی هستند و در واقع قانون جذب همان دعاست که اگر شرایط آن رعایت شود ،خیلی زود اجابت میشود و پاسخ گرفته میشود ، تصمیم گرفتم به مطالعه قانون جذب در قرآن بپردازم با توجه به اینکه در دور اول مطالعاتم در مورد منابع تحقیق مجبور بودم به کتابخانه ها بروم و دائم در حال حمل کتاب بودم  و از آنجا که در سری جدید مطالعاتم مرکز توجه من بر قرآن بود پس از تفحص در مورد چگونگی نگارشِ تفاسیر قرآن ، یک دوره 27جلدی تفسیرنمونه آیت الله مکارم شیرازی را خریداری کردم .من بارها در حد رفع تکلیف قرآن را فقط از سر وظیفة دینی ختم کرده بودم ولی این بار شوق عجیبی به این کار داشتم و  هر چه جلوتر میرفتم خدای رحمان مرا بیشتر یاری میکرد و راه را برایم روشن تر میکرد  و هر بار حقایق بیشتری را از طرق مختلف در مورد حقیقتِ آیاتِ قرآن بر من مینمود و من هر لحظه حضورش را بیش از پیش در کنار خود حس میکردم و میکنم(نحن اقرب الیه من حبل الورید)  خیلی سریع رد پاهای قانون جذب را در قرآن یافتم  حتی  گاهی این رد پاها را خارج از زمان مطالعه مثلاً هنگام گوش کردن به بعضی از فایلهای صوتی ، می یافتم احساس میکردم گویا خدا از خودم بیشتر به این کار تعجیل دارد. با توجه به قانون جذب و آیات فراوانی که در قرآن هست نتیجه میگیریم که قانون جذب یک قانون بی چون و چراست و همواره درحال عمل کردن است وآگاهی یاعدم آگاهی ازآن،هیچ تأثیری درعملکرد آن ندارد و قانون همیشه کارش را بخوبی انجام میدهد.                                                                              

دوست خوبم ،خداوندِ حکیم و دانا  ساختار جهان را به گونه ای طراحی نموده است که هر پندار ، گفتار ،کردار  و احساسی به صادر کنندة آن باز میگردد بنابراین خیلی خیلی باید مراقب باشیم هر سخنی را به زبان نیاوریم،هر فکری را به ذهن راه ندهیم و همیشه نیات پاک داشته باشیم ، هر عملی را انجام ندهیم و همیشه حس شادی و امید داشته باشیم. سنتهای الهی، تماماً در راستای پرواز انسان است در راستای خوشبختی و سعادتِ بی قید و شرطِ انسان است .سنتهای الهی در قرآن به طور مفصل ذکر کردیده اند :مهربان باشیم ، از بهترین چیزهایی که داریم ببخشیم،شاد و امیدوار باشیم ،  به دیگران کمک کنیم ، در صورت توان به دیگران وام قرض الحسنه بدهیم ، خیرخواهِ دیگران باشیم، برای دیگران آرزوهای خوب بکنیم ،دیگران را دوست داشته باشیم ،بسیار سپاسگزار باشیم ،راستگو و درستکار باشیم ،سر کسی کلاه نگذاریم، تهمت نزنیم، سرزنش و انتقاد نکنیم ،همیشه مثبت بیاندیشیم  و در هر موقعیتِ به ظاهر منفی به دنبال نکات مثبت باشیم و به یقین برسیم که در همه حال،حتی در سخت ترین شرایط خداوند مهربان و قادر همیشه مراقب ماست و هیچگاه ما را به حال خود رها نمیکند دوست خوبم وقتی از اعماق قلبمان به این یقین برسیم و به آن اعتراف کنیم  با تمام وجود او را در کنار خود حس میکنیم و جهان را در دستتان خود احساس خواهیم کرد زیرا خودش فرموده است که زمین و آسمان و آنچه در آنهاست را مسخر تو گردانیدم . با رعایت قوانین و سنتهای الهی جهان برایمان  طور دیگری میشود که  وصف آن در کلمات نمی گنجد .  در این بخش خیلی اجمالی قانون جذب را در قرآن بررسی میکنیم و من به زودی در این مورد کتابی خواهم نوشت. 

-در قرآن بارها آمده است، هر نیکی و ظلمی ،به خودمان برمیگردد .در قانون جذب نیز میخوانیم که افکار ما فرکانسهایی را به محیط ارسال میکند و این فرکانسها چیزهای مشابه را جذب میکند یعنی ما چیزهایی را به زندگی جذب میکنیم که به آنها فکر میکنیم اغلب مردم از نداری، فقر،بیماری و بدبختی هراسانند و به همانها هم فکر میکنند و از این گله مندند که چرا سروکله همانها در زندگیشان پیدا میشود .بنابراین هر چیزی که وارد زندگیمان میشود حاصل عملکرد خودمان است. بهتر است به چیزهایی که دوست داریم فکر کنیم                                    

 *سوره اسرا آیه7: اگر نیکی و احسان کنید به خود کرده اید و اگر بدی و ستم کنید باز به خود کرده اید.                                                 

*سوره یونس آیه23: ای مردم شما هر ظلم وستم کنید منحصراً به نفس خویش کنید.                                                                    

 تو خود نیکی کن و در دجله انداز                      که ایزد در بیابانت دهد باز

-خداوند در قرآن شادی و سرور را از ویژگیهای مومنان ذکر کرده است ،قانون جذب هم بیان میدارد برای اینکه شاهد وقایع خوب باشیم باید حس خوب داشته باشیم و همواره شاد باشیم .                                                                                                                    

 *سوره یونس آیات58-57: ای مردم اندرز از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی است برای آنچه در سینه هاست و هدایت و رحمتی است برای مومنان بگو باید به فضل و رحمت خدا خوشحال باشند که این از تمام آنچه گردآوری کرده اند بهتر است .              

 *سوره یونس آیات64-62: آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی و حسرتی و اندوهی در دل آنان نیست آنانکه اهل ایمان و خدا ترسند.آنان را پیوسته سرور و بشارت است در حیات دنیا و هم در آخرت ،سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست این است پیروزی بزرگ .  

–خداوند در قرآن انسان را ازغم واندوه  نهی کرده است، طبق قانون جذب نیز غم و اندوه موجب وقایعی میشود که غم و اندوه را بیشترمیسازد 

*سوره آل عمران 139: شما هرگز سستی نکنید و اندوهناک مباشید زیرا شما بلند مرتبه ترین هستید اگر در ایمان ثابت قدم باشید.            

 *پس از شکست سپاه اسلام در جنگ احد آیه 153 آل عمران نازل گردید: بخاطر آورید هنگامیکه از کوه بالا می رفتید ومیگریختید و به عقب ماندگان نگاه نمیکردید و پیامبر از پشتِ سر شمارا صدا میزد.سپس خداوند اندوهها را یکی پس از دیگری به شما جزا داد به خاطر آن بود که دیگر نه برای از دست رفتن غنائم  غمگین شوید و نه به خاطر مصیبتهایی که بر شما وارد میگردد و خداوند از آنچه انجام میدهید آگاه است.    غم و اندوه، عواقب بدی در زندگی دارد  چنانکه از غم دوری یوسف، حضرت یعقوب نابینا گردید .                                                      

خداوند در آیه7 سوره قصص میفرماید: ما به مادر موسی وحی کردیم که طفلت را شیر ده و چون از آسیب فرعونیان بر او ترسان شدی به دریایش افکن و دیگر هرگز مترس و محزون مباش که ما او را به تو باز میگردانیم.  (اگر غمگین میشد هرگز طفلش را نمی دید)                   

-خداوند هر کس رامسئول زندگی خویش قرار داد  و میفرماید هر ظلم وستمی که کنیم به خود کرده ایم قانون جذب نیز اعلام میدارد افکار، سخنان و اعمال ما به خودمان بر میگردد و هر چه که در زندگی داریم حاصل عملکرد خودمان است.                                               

*سوره بقره آیه 139: بگو در مورد خدا، شما را با ما چه جای بحث و جدل است در صورتیکه او پروردگار ما و شماست و ما مسئول کردار خود و شما نیز مسئول کردار خود هستید.                                                                                                                                 

*سوره بقره آیه281: پس هر کس پاداش عمل خویش را خواهد یافت و به هیچکس ستمی نکنند.                                                         

با شرحی که گذشت به این نتیجه میرسیم که جهان  باز تابِ و انعکاس عملکردهای خودمان است و هر کس مسئول زندگی خویش است در جهان هیچ چیز شانسی و اتفاقی نیست زیرا این موضوع باعدل خداوند منافات داردو هیچکس نمیتواند سرنوشت کسی راتغییر دهد مگرخودش 

*سوره رعدآیه 11: خداوند حال هیچ قومی را تغییر نخواهد داد تا زمانیکه خود آن قوم حالشان را تغییر نداده

 

logo-samandehi