JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов

سیستم ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه

ذهن انسان مانند کوه یخ شناوری است که قسمت کوچکی از آن بالاتر از سطح آب است به این قسمت ،ضمیرخودآگاه میگویندو به بخش اعظم آن که در پایین قرار دارد ضمیرناخودآگاه میگویند.                                                                                                                                                

ضمیر خودآگاه بوسیله حواس پنج گانه(بینایی-شنوایی-بویایی-چشایی-لامسه)بامحیط بیرون در ارتباط است اطلاعات از طریق حواس، بوسیله ضمیرخودآگاه دریافت می شوند ضمیرخودآگاه اطلاعات دریافتی را پردازش میکند. از آنجاییکه ضمیر خودآگاه دارای قدرت قضاوت است بعضی از اطلاعات را تأیید و بعضی را رد می کند اما اغلب مواقع قضاوتهایش نادرست است و غالباً، اکثر آنچه را که دریافت میکند صحیح پنداشته و می پذیرد.                                

اطلاعاتی که توسط ضمیر خودآگاه تأیید و پذیرفته شده است ،به ضمیر ناخودآگاه انتقال یافته و در آنجا ضبط وثبت می گردد.درستی و یا نادرستی این اطلاعات بستگی به قضاوتهای ضمیرخودآگاه دارد .ضمیرناخودآگاه قدرت قضاوت ندارد اما کارش بسیار دقیق است زیرا هر چه را که به آن بسپارند بی کم وکاست و بدون هرگونه خستگی و فراموشی و به صورت دقیق انجام میدهد و از این روست که خداوند حکیم ودانا وظایفی چون تنفس، ضربان قلب و فشار خون را به آن سپرده است.اطلاعاتی که در طول زمان در ضمیرناخودآگاه شخص ذخیره میشوند رفتارهای بیرونی او را کنترل میکنند و عملکردِ این رفتارها سرنوشت شخص را می سازند .

به ازای هر چیز یا مفهومی که در محیط بیرون و پیرامون ما وجود دارد ،در ذهن تصویری ساخته میشود که به آن سوژه می گویند از ارتباط میان سوژه ها فکر بوجود می آید و از تعامل فکر و احساس ،رفتارهای ما که سازنده سرنوشت هستند شکل میگیرند. ساخت سوژه های ذهنی از بدو تولد شروع میشود ودر طول زمان ادامه می یابد. به عنوان مثال در رابطه با جایگاه پول در ذهن ما  ممکن است چندین سوژه یا باور وجود داشته باشد مانند اینکه پول کثیف است و انسانهای ثروتمند خسیس و بدجنس هستند و پول درآوردن سخت است و...همین باورها مانع رفتارهای پولساز میشوند ، ضمیرخودآگاه ما به شدت دنبال پول درآوردنِ زیاد است ولی ضمیرناخودآگاه بدون اینکه ما متوجه شویم مانع رفتارهایی می شود که ما  پول بیشتری دربیاوریم زیرا ضمیرناخودآگاه به شدت به باورهای ذهنی  پای بند است  و مانع هر رفتاری  میشود که با ، باورها در  تضاد است  واینها غیر ارادی هستند درست مانند تنفس و ضربان قلب !!! ضمیرخودآگاه چون با حواس در ارتباط است همیشه در دسترس است اما دسترسی به ضمیرناخودآگاه بسیار دشوار است.در بدو تولد دروازههای ضمیرناخودآگاه کاملاً باز است و این بخشِ حیاتی از ذهن کاملاًدر دسترس است ،ضمیرناخودآگاه نوزاد در لحظه تولد فاقد هر نوع باوری است و صفحه ذهنش مانند یک سی دی خام خالی و سفید است از همان لحظه تولد شروع به دریافت سوژه ها از محیط  ویادگیری میکند در چند روز اول او چند سوژه را از طریق ارتباط با مادر دریافت میکند.مادر او را لمس میکند ، به او شیر میدهد ،او را نوازش میکند ، با او حرف میزند ،لباسش را تعویض میکند ،او را تمیز میکند و.....به این ترتیب سوژه های مختلف وارد ذهن او میشود . در طول سه روزِ اول حدود پانزده سوژه وارد ذهن نوزاد میشود از روز سوم به بعد او حرکات مادرش را با آن پانزده سوژه ترکیب میکند و از خود رفتارهایی را بروز میدهد و اگر نتیجه مطلوب را داد ، آنرا تکرار میکند و به این ترتیب ترکیب سوژه ها و بروز رفتارها شروع میشود و باورها شروع به ساخته شدن میکنند.

نهادینه شدن  یک باور در بزرگسالی ممکن است سه سال زمان ببرد ولی در دوران کودکی این زمان به چند روز تقلیل می یابد به همین دلیل است که یادگیریِ یک مهارت در کودکی موجب تبحر او در بزرگسالی میشود.مهارتهایی که در کودکی آموخته میشوند بسیار پایدارند زیرا در ضمیرناخودآگاه و در طول زمان تبدیل به باورهای محکمی شده اند بنابراین ساخت باورها  در ضمیر ناخودآگاه از دوران کودکی شروع می شود.همانطور که گفته شد از ترکیب  سوژه ها فکر بوجود میاید ، از تعامل فکر و احساس ، رفتار بوجود میاید و رفتارهای ما سرنوشت ما را می سازند بنابراین باورهای ذهنیِ در ضمیر ناخودآگاه ، رفتارهای مارا کنترل میکنند و رفتارها سرنوشت و زندگی ما را تعیین میکنند .نتیجه اینکه سرنوشت به باورهای ذهنی  بستگی دارد.اعمالی که بوسیله ضمیرخودآگاه  انجام میشوند در بسیاری از مواقع با مشکل روبرو میشود زیرا ضمیرخودآگاه دچار اشتباه و فراموشی میشود اعمال ما با تکرار فراوان در طول زمان ،نهادینه ویا به عبارتی ملکه ذهن میشوند در این مرحله اعمال تحت کنترل ضمیرناخودآگاه در می آیند زمانیکه اعمال ما به این مرحله می رسند بدون هرگونه اشتباه و بدون اینکه نیاز به تفکر داشته باشند با دقت بسیار بالایی با سرعت انجام میشوند .به عنوان نمونه میتوان آموزش رانندگی را نام برد .هنگام یادگیری رانندگی ضمیرخودآگاه دخالت دارد ،از آنجا که ضمیرخودآگاه دچار اشتباه و فراموشی میشود ،در ابتدا رانندگی بسیار مشکل است و ممکن است جای پدالها را با یکدیگر قاطی کنیم اما با تکرار و در طول زمان، رانندگی نهادینه شده و به عنوان یک مهارت در ضمیرناخودآگاه ضبط و ثبت میشود به طوریکه بدون فکر کردن و با آرامش کامل رانندگی خواهیم کرد  و همزمان با رانندگی میتوانیم اعمال دیگری هم مانند خوردن و آشامیدن وسیگار کشیدن و یا پاسخ به موبایل را نیز انجام بدهیم. بنابراین امور مختلف با تکرار فراوان تبدیل به مهارت شده و تحت کنترلِ ضمیرناخودآگاه در میایند. ضمیرناخودآگاه هر کاری را که به آن بسپاریم بدون هر گونه اشتباه و فراموشی به اجرا در خواهد آورد ..با این توضیحات پی می بریم تمام اطلاعاتی که در طول زمان تکرار و تأیید میشوند در ضمیرناخودآکاه  ضبط شده و سیستم باورها و در پی آن ،شخصیت و هویت ما شکل گرفته  و رفتارهایی که از هویت و شخصیت ما نشأت میگیرند سرنوشت ما را می سازند.

مجدداً همان نوزادی را در نظر بگیرید که اولین روز زندگی اش است .از همان روز اول اطلاعات از محیط در ضمیرناخودآگاه او ضبط میشوند این اطلاعات ابتدا از افراد خانواده به ذهن او راه می یابند سپس بر دایره افرادی که با او در تماس هستند افزوده میشود بعلاوه اطلاعات زیادی نیز از طریق رسانه ها دریافت میکند و از آنجاکه ضمیر ناخودآگاه قدرت قضاوت ندارد و اکثرِ این اطلاعاتِ ورودی را می پذیرد و آنها را ضبط می کند و به مرور زمان نظام باورهای او در ضمیر ناخوداگاه شکل میگیرد و نظام باورها ،رفتارهایش را کنترل می کند و سرنوشت او تحت تأثیر رفتارهای اوست . این داستان زندگی همه ماست.در طی سالیان دراز و در طول تاریخ ،انسان از هر گوشه ای چیزی را به ضمیرناخودآگاهش افزوده است و طی نسلها این باورها که اغلب بسیار مخرب ، ویرانگر و بازدارنده هستند از والدین به فرزندان القا شده است . الگوهایِ غلط از نسلی به نسل دیگر منتقل شده اند و علت سقوط انسانها همین باورهای بازدارنده است. با توجه به این واقعیات اگر فرزند کوچکی دارید بسیار مراقب صحبتها و رفتارهای خود باشید و باورهای سازنده را در ذهن او ایجاد کنید.                  

توصیه میکنم در ادامه این بخش ، رازهای نهفته در خلقت انسان را مطالعه فرمایید. 

 

 

logo-samandehi