JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов

اولین گام در راه رسیدن به خواسته

دوست عزیز  قبل از بازدید از این بخش حتماً قسمت ضمیرخودآگاه و ضمیرناخودآگاه را مطالعه فرمایید. ضمیرناخودآگاه با هوش لایتناهی جهان در ارتباط است باورهایِ ضمیر ناخودآگاه،سرنوشت ما را میسازد هرباوری را که به ضمیرناخودآگاه بسپاریم از طریق هوش لایتناهی شرایطی مهیا میگردد که آن باورها محقق شوند از طریق تحقق باورها، سرنوشت رقم میخورد در جهان چیزی به نام شانس و اتفاق وجود ندارد کوچکترین رویدادها به همین شکل رقم میخورند و همه بازتاب درون ماست. هرطوریکه ضمیرناخودآگاه برنامه ریزی شود سرنوشت به همان شکل تجلی می یابد آدمهای بدبخت به خوبی و تمام عیار بدبخت میشوند و آدمهای خوشبخت همین جوری خوشبختند و آدمهای موفق هم همیشه موفقند .ضمیرناخودآگاه کارش را بدون کم و کاست ودقیق انجام میدهد ما فقط باید بذر خواسته هایمان را در آن بکاریم وقتی این کار را به خوبی انجام دادیم جهان ما را به سمت آن هدایت میکند.برای داشتن یک سرنوشت خوب وعالی که هم دنیاو هم آخرت را داشته باشیم بایدبا نظام هستی و سنتهای الهی همراستا باشیم اولین چیزی که مارا به هدف نزدیک میکند سپاسگزاری  است به طوریکه خداوند در تمام کتب آسمانی به آن تأکید فراوان کرده است .تمام بدبختیهای انسان نتیجه ناسپاسی است.


" إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ " سوره ابراهیم آيه 7:


و آنگاه كه پروردگارتان اعلام كرد كه اگر واقعا سپاسگزارى كنيد [نعمت] شما را افزون خواهم كرد و اگر ناسپاسى نماييد قطعا عذاب من سخت‏ خواهد بود  در  هرلحظه ما از نعمتهای بی شماری برخورداریم: اینکه به آسانی تنفس میکنیم و ریه های ما از میان گازهای متعددی که در هواهست فقط اکسیژن را که موردنیاز سلولهاست جذب میکنند ( اگر فقط 3 دقیقه به ما اکسیژن نرسدمرگ ما حتمی است ) اینکه قلب مانند یک تلمبه از زمان تولد تا زمان مرگ بوسیله خون، مواد موردنیازسلولها را به آنهامیرساند و مواد زاید را از آنها دور میکند اینکه میتوانیم: ببینیم ،بشنویم ،راه برویم فکرکنیم، صحبت کنیم ،بنشینیم،بخوریم ،بیاشامیم و.........باید بسیارسپاسگزار باشیم هرکس بهانه های بیشتری برای سپاسگزاری بیابد نعمتهای بیشتری را دریافت میکند.

وجود چیزهایی مانند: باد، باران ،آب، ابر، آفتاب ،خورشید ،مهتاب ،دریا ،پرندگان،شبنم گلها،درختان و.....بهانه های خوبی برای سپاسگزاریند. غذایی که میخوریم لباسهایی که میپوشیم سقفی که بالای سرداریم ، آب لوله کشی ،برق ،گاز، آبی که مینوشیم هوایی که تنفس میکنیم و....وسایل شخصی مانندحوله، مسواک، موبایل ،شانه ،گوشی موبایل ،حتی بالش و پتو و ... هرچه موارد بیشری برای سپاسگزاری بیابیم ازنعمتهای بیشتری برخوردار خواهیم شد.بهتراست دفتری برای سپاسگزاری در نظربگیریم و هر روز صبح حداقل 10 نعمت زندگی خودرا در آن بنویسیم و از خداوند سپاسگزاری کنیم مانند: خدایا به خاطر چشمهایم از تو ممنونم چون میتوانم: ببینم راه بروم بخوانم بنویسیم  بدون کمک کسی از خیابان رد شوم و... خدایا شکرت خدایا شکرت خدایا شکرت!!! بعلاوه باید از تمام کسانیکه به ما خدمت میکنند نیز سپاسگزار باشیم ودر دفترمان بنویسیم: من از نانوایی که نانِ امروزِ مرا تهیه کرده است ممنونم من از کشاورزانی که میوه وسبزی و... امروزِ مرا تهیه کرده اند ممنونم و... البته نباید فراموش کردکه دهنده واقعی نعمتها خدای یگانه است و در اصل از او سپاسگزاریم و افراد وسیله اند و ما بخاطر زحمات آنها نیز سپاسگزاریم بنابراین یکی از چیزهای مهم برای رسیدن به اهداف سپاسگزاریست عنصراصلی دررسیدن به خواسته ها داشتن حس خوب و شادی وامید است که سپاسگزاری به خوبی آنرامحقق میسازد برای رسیدن به رشد و کمال وخوشبختی دردنیا و آخرت، همراستایی با سنتهای الهی ضروریست.

سنتهای الهی قوانینی است که خداوند در کتب آسمانی از جمله قرآن آنهارا ذکر کرده است بیاییم از امروز: دروغ نگوییم تهمت نزنیم سرزنش و انتقادنکنیم به مال یتیم جز برای اصلاح نزدیک نشویم دزدی و کم فروشی و گرانفروشی نکنیم ظلم وستم نکنیم بخل نورزیم چشم از ناموس مردم برداریم و هوسرانی و شهوترانی نکنیم عصبانی وغمگین نشویم غیبت نکنیم و....در عوض تا میتوانیم :مهربان باشیم به دیگران کمک کنیم سپاسگزارباشیم ازبهترین چیزهاکه دوست داریم ببخشیم و ... .

البته نه اینکه اگربا سنتهای الهی همراستا نباشیم به اهدافمان نمیرسیم ،بدون این همراستایی نیز به خواسته ها میرسیم اما دیگر خوشبخت وعاقبت بخیر نخواهیم شد نمونه بارزش ثروتمندانی هستند که طعم خوشبختی را هرگز نچشیده اند.

اگر ثروت خواسته شماست ضمیرناخودآگاهتان را با باورهای نورانی مانند بخشش و مهربانی نورباران کنید وپرداختن به امور خیریه وکمک به نیازمندان را وسیله ای برای خوشبختی و عاقبت به خیری خویش در دنیا وآخرت  قرار دهید.بخشش و مهربانی راشروع کنید حداقل 10 درصد از درآمدتان را ببخشید و فقط از خدا که همه ثروتها نزد اوست.

درخواست کنید حداقل 3 سال طول میکشد تا اهداف تحقق یابند البته به شرط داشتن امید و یقین به قدرت پروردگار!

logo-samandehi