JXTC Departure - шаблон joomla Создание сайтов

مراقبت از ضمیر ناخودآگاه فرزندان

 دوست عزیز لطفاً قبل از بازدید این صفحه، بخشِهای مربوط به "اولین گام در راه رسیدن به خواسته ها" و "ضمیرخودآگاه و ضمیرناخودآگاه" را به خوبی مطالعه فرمایید.

ضمیرناخودآگاه انسان در بدو تولد مانند لوحی پاک و سفید است وهمچون کشتزاری مستعد، آماده کاشت دانه است بذرهایی که در آن کاشته شود، پس از گذشتِ سالها ،جوانه زده و سر از خاک بیرون میاورند و کیفیت رفتارها و در نهایت سرنوشت و زندگی را رقم میزنند. ذهن نوزاد از همان روز اول شروع به ساخت سوژه ها میکند با گذشت زمان تعداد سوژه ها افزایش میابد و از کنار هم قرار گرفتن چندین سوژه، یک باور ساخته میشود باورها و فکرها ،چگونگی تصمیمات را مشخص میکنند و تصمیمات سرنوشت را میسازد.

باورها چنان محکم به ذهن میچسبند که خلاص شدن از آنها کاری بس دشوار و زمان بر است .ساخت سوژه ها از همان روز اول تولد آغاز میشود زمانیکه مادر او را باعشق در آغوش میگیرد و به او شیرمیدهد و یا پدر نیز او را مورد مهر و محبت خود قرارمیدهد سوژه ای که ساخته میشود این است که والدینم مرا دوست دارند. او متوجه میشود هروقت که گریه میکند مادر به او شیر میدهد او گرسنگی ،گریه و شیر مادر را با هم ترکیب میکندو رفتار مناسب را برای رفع گرسنگی از خود بروز میدهد .

به این ترتیب با ترکیب سوژه ها رفتارهای او شکل میگیرند .تا سن 8 الی 9 سالگی نظام باورهای کودکِ ما شکل میگیرد نظامی که در آینده سرنوشت او را رقم میزند.

با توجه به این فرآیند، توجه به چگونگی شکل گیری نظام باورهای فرزندمان، از همان روزِ ولادتِ او مهم و حیاتی است. انسان فطرتاً موجودی خداگونه است و وجودش محلی است برای تجلی صفات ذات الهی ،بنابراین از همان روز اول عشق ورزیدن را به او بیاموزیم. زمانیکه روح محبت و عشق بر فضای خانه حکمفرما باشد و ارتباط صمیمی بین اعضا خانواده جاری باشد ،بذر محبت و عشق در وجود او کاشته میشود. هرگونه رفتار و سخن در ذهن او حک میشود وباتکرار آنها باورها  ساخته میشوند. کودکان از ما الگو میگیرند .با کردار خود به او مهربانی، بخشش ،گذشت ،نوعدوستی ،خیرخواهی، شادی و امید را بیاموزیم و قلب او را به کانونی برای تجلی صفات ذات الهی تبدیل کنیم

کودک خود را به جای اینکه ساعتها مقابل تلویزیون و یا بازیهای مخرب و هیجانی کامپیوتری رهاکنید او را به دامن طبیعت ببرید (حداقل به یک پارک) و به او بیاموزید که از طبیعت الگوبرداری کند توجه او را به زیباییهای طبیعت جلب کنید بخواهید گلهارا ببوید و به آنها نگاه کند .

از فواید درختان، خورشید، دریا، ابر، باد، باران ،رودخانه ها، آفتاب ،مهتاب و ..... با او صحبت کنید از او بخواهید در مورد زیبایی های طبیعت صحبت کند اینکه چگونه باران میبارد و زمین دوباره زنده میگردد و درختان از خواب زمستانی برمی خیزند،اینکه چگونه جوجه های پرندگان از تخم بیرون میایند و زندگی را شروع میکنند و پرندة مادر در دهان آنها غذا میگذارد و به آنها پرواز را یاد میدهد، اینکه دریا چقدر سخاوتمندانه به ماهیگیران روزی میدهد اینکه خورشید هر روز به زمین روشنی و گرمی می بخشد، اینکه چگونه ستارگان راهنمای مسافرانِ راه گم کرده، میشوند و... تا میتوانید شگفتیهای جهان را به او نشان بدهید .مهربانی، قدرت و عظمت خداوند را به او یادآور شوید و به او بیاموزید همواره سپاسگزار خداوند باشد بارفتارهای خود به او سپاسگزار بودن از پروردگار را ، بخاطر نعمتهایی که به ما ارزانی داشته است، یاد بدهید به علاوه به او یاد بدهید که قدردان زحمات دیگران نیز باشد به او راستی،درستی و صداقت را بیاموزید.

با این کارها شما او را از همان کودکی با نظام هستی و قوانین و سنتهای الهی همراستا میسازید. او میاموزد مانند دریا سخاوتمند باشد مانند پرندگان آزاد و رها باشد مانند خورشید گرمی بخش باشد مانند آب زلال و پاک باشد مانند رود جاری و روان باشد. هیچگاه ذهن او را با ضد ارزشها پر نکنید،نزد او هرگز از گرانی،کمبودها ومشکلاتتان صحبت نکنید زیرا ذهن کنجکاوِ  او به دنبال سوژه میگردد تا نظام باورهایش را پایه ریزی کندو پاک کردن آنها از ذهن،سالها ،زمان میبرد چرا که مشکلات ما زاییده افکار و باورهای غلط خودمان است و هرگز نباید آنها را به فرزند خود انتقال دهیم. هیچگاه، هنگام حضورش اخبار اقتصادی و حوادث را گوش نکنیدتا حد امکان او را از هیاهو دور نگاه دارید وهمیشه فضایی توأم با آرامش را برای رشد او فراهم سازید. هر چقدر  هم که مشکل دارید نزد او  فقط از فراوانی نعمتها و اینکه خداوند بسیار بخشنده و مهربان است صحبت کنید. به او بگویید  هر آنچه را که ما بخواهیم خداوند مهیا میکند، و فقط باید از او درخواست کنیم .تا آنجا که میتوانید پیوند او را با خداوند محکم کنید .سعی کنید تواناییها و استعدادهایش را کشف کنید و از همان کودکی، شرایطی را جهت پرورش آن استعدادها مهیا سازید و او را به گونه ای هدایت کنید که در راستای استعدادها و تواناییهایش مهارتی را بیاموزد .اعتماد به نفسش را تقویت کنید، بازیها و فعالیتهایی را طراحی کنید و به گونه ای عمل کنید که در خود احساس موفقیت و لیاقت کند.

logo-samandehi